• AccountKonto parafialne: 10 1050 1344 1000 0004 0042 7753

 • Papieska intencja
  Papieska intencja

  WRZESIEŃ 2022:

  Intencja powszechna: O zniesienie kary śmierci

  Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

   

 • SPOWIEDŹ

  Stały konfesjonał

  jest czynny od poniedziałku do piątku 

  w godz. 8.00-12.00 a także od 18.15

  Spowiedź w soboty 8.00-8.30 a także od 18.15

  Spowiedź w niedziele przed każdą Mszą

  [za wyjątkiem Mszy o 5.15]

 • Porządek mszy
  Porządek mszy

  Niedziela:
  5:15, 7:00, 8:30, 10:00, 10:00 (Brzeziny), 11:30, 17:00

  Dni powszednie:
  6:00, 8:00, 18:30


 • Nasi zmarli
  Nasi zmarli

  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

 • Pielgrzymka

  W sobotę, 8 października, organizujemy parafialną pielgrzymkę do sanktuarium św. Rity w Głębinowie. W drodze powrotnej nawiedzimy kościół MB Bolesnej o. Werbistów w Nysie oraz klasztor sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji. Następnie udamy się na Górę św. Anny gdzie, jak będzie pogoda, odprawimy Drogę Krzyżową. Planowany powrót ok. 18.00. Koszt 50 zł. Wyjazd spod dworca PKP o 7.00. Zapisy na furcie klasztornej i w zakrystii. Serdecznie zapraszamy.

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu
  Adoracja Najświętszego Sakramentu

  Wieczysta Adoracja

  od poniedziałku do piątku

  w godz. 8.30-18.00

 • Odwiedziny chorych

  Odwiedziny chorych odbywają się w pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00.

  Uwaga! Kolejne odwiedziny chorych odbędą się w piątek,

  7 października 2022.

 • Msze Fatimskie

  Msze św. Fatimskie odprawiane są w każdy

  13 dzień miesiąca

  (za wyjątkiem niedziel).

  Porządek: 11.30 różaniec, 12.00 Msza św.;

  po Mszy nabożeństwo.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Biuro parafialne
  Biuro parafialne

  Poniedziałek:  Nieczynne
  Wtorek: 17.00-17.30
  Środa: 17.00-17.30
  Czwartek: 8.30-9.15
  Piątek: 8.30-9.15
  Sobota: Nieczynne

  Furta klasztorna:

  Poniedziałek - Piątek:   8:00-12:00 i 14:00-17:00
  Sobota: Nieczynna
 • św. Rita
  św. Rita

  Dzień św. Rity jest celebrowany w każdy 22 dzień miesiąca (za wyjątkiem niedziel)

  Porządek: 18.00 nabożeństwo ku czci św. Rity z czytaniem wybranych losowo poleconych intencji i podziękowań.

  18.30 Msza św. w intencjach czcicieli św. Rity złożonych do skarbony ustawionej przed obrazem św. Rity.

  Serdecznie zapraszamy!

  Najbliższy Dzień św. Rity - 22 lipca (piątek)

 • Ochrona danych osobowych w Kościele

  W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. nowych wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) odnoszących się także do Kościoła Katolickiego zapraszamy do zapoznania się z niektórymi aspektami praktycznymi.

A A A
O. Artur błogosławi wodę przed udzieleniem sakramentu chrztu

Chrzest Święty jest „drugim narodzeniem” człowieka, jego narodzeniem duchowym. Mówił o nim sam Pan Jezus do Nikodema: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem” (J 3, 5-6). Sakrament chrztu wyciska na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Przez ten znak zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa-Arcykapłana i włączeni do Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Charakteru sakramentalnego nie niszczy nawet grzech ciężki, dlatego chrzest można przyjąć tylko jeden raz. To niezatarte znamię powoduje, że mamy udział w tzw. powszechnym kapłaństwie wiernych, a więc zobowiązani jesteśmy do składania Bogu czci i budowania Kościoła.

W Chrzcie Świętym człowiek spotyka po raz pierwszy Chrystusa, swego Zbawiciela, a przez Niego całą Trójcę Świętą, w której imię Kościół chrzci, spełniając polecenie zmartwychwstałego Chrystusa. Chrystus posyłając swoich uczniów do wszystkich narodów, polecił je chrzcić w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (por. Mt 28, 18-20).

Chrzest jest sakramentem wiary. Katechumen przyjmuje za prawdę wszystko, co Jezus Chrystus objawił o wewnętrznym życiu Boga w Trójcy jedynego; o nieskończonej miłości Boga do ludzi i o planie ich zbawienia, który przedsięwziął już od wieczności.

Gdy byliśmy małymi dziećmi trudno było nam poprawnie pojąć znaczenie Chrztu Świętego dla naszego życia. W miarę jednak naszego wzrastania i życiowej dojrzałości powinniśmy coraz bardziej poznawać, odkrywać jego wartość i doniosłość. Bez Chrztu Świętego nie mielibyśmy dostępu do innych sakramentów, bez niego nie mielibyśmy łaski i mocy, która w trudnościach naszego życia pozwala nam iść za Chrystusem, pozwala wybierać to, co dobre, co szlachetne i święte. Chrzest Święty jest początkiem naszej drogi ku świętości, ku naszemu zbawieniu. Idąc wiernie za Chrystusem i my możemy podjąć w Duchu Świętym, razem z Nim odpowiedzialność za cały Kościół, za zbawienie świata. To nie są zbyt wielkie słowa, bo takie jest nasze podstawowe zadanie wypływające z łaski Chrztu Świętego – troszczyć się o swoje zbawienie, o zbawienie bliskich, którzy są obok nas, tych których Bóg powołał do istnienia przed nami i tych, którzy przyjdą jeszcze po nas.

 

O CHRZEST DLA DZIECKA PROSZĄ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY RODZICE!

Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele.

 1. Sakramentu chrztu, w naszej parafii, udzielamy w 3 niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 11.30. W szczególnych wypadkach w terminie uzgodnionym przez rodziców z O. Proboszczem.
 2. W odpowiednim czasie, przynajmniej na 2-3 tygodnie przed planowanym Chrztem rodzice zgłaszają chęć Chrztu dziecka w kancelarii. Należy wtedy przynieść:
  • akt urodzenia dziecka
  • pełne dane rodziców chrzestnych (rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania) i jeżeli nie są mieszkańcami naszej parafii, zgodę od księdza proboszcza miejsca ich (chrzestnych) zamieszkana, że mogą zostać rodzicami chrzestnymi.
  • Rodzice odbierają i wypełniają specjalny formularz, na podstawie którego po Chrzcie Świętym, dziecko zostanie wpisane do ksiąg metrykalnych.
 3. Rodzice i chrzestni przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu Świętego dziecka:
  • Uczestniczą w katechezie przed Chrztem, która odbywa się w sobotę przed III niedzielą miesiąca – o godzinie 19.30 w bibliotece parafialnej
  • W dniu Chrztu św. przyjmują Komunię św. (chyba, że nie mogą, np. z powodu małżeństwa cywilnego)
 4. Przy Chrzcie Świętym asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni.
 5. Do Chrztu przychodzimy punktualnie, przynajmniej 5 minut przed wyznaczoną
 6. Gdyby Chrzest miał być przełożony z różnych przyczyn, należy o tym wcześniej poinformować Parafię.
 7. Cieszymy się, jeśli rodzice odpowiedzialnie podchodzą do Chrztu Świętego i naszych zaleceń. Traktujmy naszą wiarę i przekonania poważnie i odpowiedzialnie.

 

RODZICE CHRZESTNI:

 1. Chrzestnymi mogą być jedynie katolicy praktykujący.
 2. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby będące w związku cywilnym (bez ślubu kościelnego).
 3. Chrzestni przedstawiają zaświadczenie swojego Proboszcza, iż mogą pełnić tą zaszczytną funkcję.
 4. W przypadku chrzestnych młodocianych (do 18 roku życia) wymagane jest zezwolenie Katechety i przyjęty Sakrament Bierzmowania.
 5. Rodzice chrzestni w dniu Chrztu Świętego przyjmują Komunię Świętą. Pamiętajmy, że w przygotowaniach do Uroczystości Chrztu Świętego najważniejsze są troski wokół spraw religijnych, poprawne przygotowanie swojego wnętrza. Wysilmy się w kierunku, abyśmy mądrze ustalili w swym życiu hierarchię wartości. I tą chrześcijańską hierarchię wartości przekazywali nowo-ochrzczonym.

 

JESTEŚMY LUDŹMI WIERZĄCYMI – NIE PIJMY W TYM DNIU ALKOHOLU!!!

 

ROCZKI:

 1. Zamawiamy podobnie jak intencje mszalne – na mniej więcej 2 tygodnie przed planowanym terminem.
 2. W naszej parafii roczki odprawiane są, tak jak chrzty, w III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 11.30.